Kommunikation spiller en afgørende rolle i håndteringen af et cyberangreb. Det er vigtigt at have klare retningslinjer og processer på plads for både intern og ekstern kommunikation. Denne guide giver en oversigt over, hvordan man effektivt kan håndtere kommunikationen under et cyberangreb og lære af erfaringerne. 

 

Når et cyberangreb finder sted, er det afgørende at kunne identificere angrebet så hurtigt som muligt. Dette kan gøres ved at overvåge netværket og systemerne for unormal aktivitet eller mistænkelig adfærd. Det er vigtigt at være opmærksom på følgende tegn på et muligt angreb:

 • Uautoriseret adgang til systemer eller data
 • Ændringer i systemkonfigurationen uden tilladelse
 • Uventede systemnedbrud eller langsom ydeevne

Når et angreb er blevet identificeret, er det vigtigt at isolere angrebet for at forhindre yderligere skade. Dette kan gøres ved at afbryde den inficerede enhed fra netværket eller ved at lukke for adgangen til de berørte systemer. Ved at isolere angrebet kan man minimere spredningen af skadelig kode og reducere risikoen for yderligere kompromittering af systemerne.

Når et cyberangreb finder sted, er det vigtigt at have en effektiv kommunikationsstrategi på plads. Under angrebet skal der være både intern og ekstern kommunikation for at sikre, at alle relevante parter er informeret og kan handle hurtigt.

Internt kommunikation:

 • Opdater alle relevante medarbejdere om angrebet og dets omfang.
 • Opret en intern kommunikationskanal, f.eks. en gruppechat eller en e-mail-liste, hvor medarbejdere kan dele opdateringer og koordinere indsatsen.
 • Fastlæg klare roller og ansvarsområder for medarbejdere, så der ikke opstår forvirring under angrebet.

Ekstern kommunikation:

 • Informer relevante eksterne parter, f.eks. kunder, leverandører og myndigheder, om angrebet og de foranstaltninger, der træffes for at håndtere det.
 • Vær åben og ærlig i kommunikationen og undgå at skjule eller nedtone omfanget af angrebet.
 • Overvej at udpege en talsperson, der kan håndtere ekstern kommunikation og svare på spørgsmål fra interessenter.

Hvordan kommunikerer man under et cyberangreb?

Internt kommunikation

Under et cyberangreb er det vigtigt at etablere en effektiv intern kommunikation for at håndtere situationen på en koordineret måde. Her er nogle vigtige punkter at overveje:

 • Opdater alle relevante interessenter om angrebet og dets omfang.
 • Opret et kommunikationsteam, der kan koordinere og informere alle berørte parter.
 • Fastlæg en klar kommunikationskanal, hvor alle kan dele opdateringer og vigtige informationer.

En effektiv intern kommunikation under mediestorm kan hjælpe med at minimere forvirring og sikre, at alle involverede har den nødvendige information til at træffe de rigtige beslutninger. Det er vigtigt at være åben og ærlig i kommunikationen og sikre, at alle har mulighed for at bidrage med deres viden og perspektiver.